1

The best Side of โซล่าเซลล์ ขนาดเล็ก

News Discuss 
ระบบในการชาร์จด้วยพลังงานอาทิตย์นั้นมีการ ประกอบของตัวจับเวลา และวิธีไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้เครื่องเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและป้องกันการชาร์จไฟเกิน แต่ใช้อัตราการชาร์จที่ต่ำของตัวจับเวลาเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ เหมาะใช้งานในบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร เปิดแอร์ทั้งวัน ต้องติดโซล่าเซลล์กี่แผง การใช้เครื่องมือ และการประกอบโซล่าเซลล์ ผลงานการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป 90K... https://nigels641kta8.wikicarrier.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story